Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018

Geldend van 04-03-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenwijkerland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2022 01-01-2022 art. 11

25-01-2022

gmb-2022-92897

Onbekend.
01-01-2018 04-03-2022 Nieuwe regeling

17-10-2017

gmb-2017-208426

Onbekend.