Regeling vervallen per 01-01-2019

Besluit van het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent verontreinigingsheffing Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2018’

Geldend van 28-11-2017 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Besluit van het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent verontreinigingsheffing Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2018’
Citeertitel Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2018
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 110 van de Waterschapswet
  2. artikel 113 van de Waterschapswet
  3. hoofdstuk 7 van de Waterwet
  4. artikel 6.12 van het Waterschapsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018. Deze regeling vervangt de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2017 01-01-2019 nieuwe regeling

07-11-2017

wsb-2017-10658

Onbekend.