Regeling vervallen per 01-01-2015

Verordening mobiliteitsfonds Haaglanden 2005

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Stadsgewest Haaglanden
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Verordening mobiliteitsfonds Haaglanden 2005
Citeertitel Verordening mobiliteitsfonds Haaglanden 2005
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet bereikbaarheid en mobiliteit, art. 28
  2. Regeling stadsgewest Haaglanden, art. 10

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is ingetrokken door de Verordening tot intrekking van een aantal verordeningen in verband met de opheffing van het Stadsgewest Haaglanden.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 01-01-2015 intrekking

17-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer, 31-12-2014

06_03
12-07-2012 01-01-2015 art. 11, 19, 20, 23a en 29

04-07-2012

De Posthoorn d.d. 11 juli 2012 e.a.

geen
01-01-2011 12-07-2012 art. 1, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30 tot en met 50

24-11-2010

De Posthoorn d.d. 1 december 2010 e.a.

geen