Regeling vervallen per 14-07-2020

Algemene Subsidieverordening Helmond 2009

Geldend van 01-01-2014 t/m 13-07-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Subsidieverordening Helmond 2009
Citeertitel Algemene Subsidieverordening Helmond 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp welzijn / cultuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 14-07-2020 art. 1.2

03-12-2013

Gemeenteblad, 2013, 108

Raadsbesluit, 2013, --
01-01-2009 01-01-2014 nieuwe regeling

07-10-2008

Gemeenteblad, 2008, 55

Raadsbesluit, 2008, 0856032
01-01-2009 19-12-2011 nieuwe regeling

07-10-2008

Gemeenteblad, 2008, 55

Raadsbesluit, 2008, 0856032