Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Geldend van 23-09-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016
Citeertitel Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 105 van de Provinciewet
  2. artikel 143 van de Provinciewet
  3. artikel 145 van de Provinciewet
  4. Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Plattelandsontwikkeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2023 artikel 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4a, 2.5, 2.6, 2.9, 2.13a, 2.15, 3.11, 3.12a

12-09-2023

prb-2023-11101

00058906
20-09-2023 01-01-2023 23-09-2023 artikel 3.11

12-09-2023

prb-2023-10896

Onbekend.
01-01-2023 20-09-2023 bijlage 5

13-09-2022

prb-2022-14218

Onbekend.
17-11-2022 01-01-2023 artikel 3.12a

01-11-2022

prb-2022-13496

PB 049-2021
23-09-2022 17-11-2022 artikel 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.8a, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.12, 2.13, 2.16, 3.4, 3.8, 3.11, 3.11a, 3.12, 3.12a, 3.14, 3.15, bijlage 6

13-09-2022

prb-2022-11219

Onbekend.
17-09-2021 23-09-2022 overwegingen, artt. 1.1, 1.3, 1.8,1.9, 2.1, 2.3, 2.4, 2.4a, 2.5, 2.6, 2.9, 2.12, 2.13, 2.13a, 2.14, 2.16, 3.4, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, bijlagen 1 en 2

07-09-2021

prb-2021-8230

PB 049-2021
16-10-2020 17-09-2021 Wijziging artt. 1.1, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.4a, 2.5, 2.6, 2.12, 2.13, 3.13, Bijlage 1, 2, 3 en 4

06-10-2020

prb-2020-7509

PB 074-2020
20-08-2019 16-10-2020 Preambule; Artt. 1.1, 1.2, 1.8, 2.4, 2.4a, 2.8, 2.9, 2.12, 2.14, 3.4, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 en 3.16; bijl. 4 en 5

13-08-2019

prb-2019-5745

PB 40-2019
27-09-2018 01-06-2018 20-08-2019 Wijziging artt. 1.1, 1.8, 1.9, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.13, 2.14, 3.4, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, toelichting

18-09-2018

prb-2018-7092

PB no. 067-2018
15-11-2017 27-09-2018 Onbekend.

24-10-2017

prb-2017-5219

PB no. 100 - 2017
08-11-2017 21-11-2016 15-11-2017 Nieuwe regeling

15-11-2016

prb-2017-5076

PB 129-6239 2016