Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Lochem houdende bepalingen over handhaving van de Opiumwet (Beleidsregel handhaving Opiumwet gemeente Lochem 2017)

Geldend van 09-11-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Lochem houdende bepalingen over handhaving van de Opiumwet (Beleidsregel handhaving Opiumwet gemeente Lochem 2017)
Citeertitel Beleidsregel handhaving Opiumwet gemeente Lochem 2017
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 13b van de Opiumwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2017 Nieuwe beleidsregel

31-10-2017

gmb-2017-192322

2017-011936