Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Brummen houdende bepalingen over handhaving van de Opiumwet (Beleidsregel handhaving Opiumwet gemeente Brummen 2017)

Geldend van 03-11-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Brummen houdende bepalingen over handhaving van de Opiumwet (Beleidsregel handhaving Opiumwet gemeente Brummen 2017)
Citeertitel Beleidsregel handhaving Opiumwet gemeente Brummen 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Opiumwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2017 nieuwe regeling

30-10-2017

gmb-2017-191262

BW17.0535