GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BIJZONDER ONDERZOEK REGIO ZUID-GELDERLAND

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijchen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BIJZONDER ONDERZOEK REGIO ZUID-GELDERLAND
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 wijziging aanhef, Hfst. 2 art. 4, Hfst. 3 art. 4, 7, ondertekening

11-10-2017

stcrt-2017-63002

16/670
17-10-2009 01-01-2017 Nieuwe regeling

16-10-2009

stcrt-2017-62476

Onbekend.