Briefadres gemeente Moerdijk

Geldend van 02-11-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Briefadres gemeente Moerdijk
Citeertitel Briefadres gemeente Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Wet basisregistratie personen
  2. amvb Besluit basisregistratie personen
  3. ministeriele-regeling Regeling basisregistratie personen
  4. wet Algemene bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2017 nieuwe regeling

17-10-2017

gmb-2017-188615

Onbekend.