Regeling vervallen per 13-04-2023

Financiële verordening gemeente Drimmelen 2017

Geldend van 27-10-2017 t/m 12-04-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Drimmelen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financiële verordening gemeente Drimmelen 2017
Citeertitel Financiële verordening gemeente Drimmelen 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Financiële verordening gemeente Drimmelen 2016.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2017 01-01-2017 13-04-2023 Nieuwe regeling

12-10-2017

gmb-2017-187044

Onbekend.