Regeling vervallen per 31-12-2020

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Delfzijl

Geldend van 16-10-2017 t/m 30-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Delfzijl
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Delfzijl
Citeertitel Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Delfzijl
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 154 van de Gemeentewet
  3. artikel 156 van de Gemeentewet
  4. artikel 229 van de Gemeentewet
  5. artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht
  6. artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet
  7. artikel 5.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2017 31-12-2020 Nieuwe regeling

28-09-2017

gmb-2017-174936

Onbekend.