Uitvoeringsbeleid voor dakkapellen en dakopbouwen Rijssen-Holten 2017

Geldend van 26-08-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rijssen-Holten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbeleid voor dakkapellen en dakopbouwen Rijssen-Holten 2017
Citeertitel Uitvoeringsbeleid dakkapellen en dakopbouwen Rijssen-Holten 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-37124

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 139, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-08-2017 nieuwe regeling

11-07-2017

gmb-2017-149321

D2017 022 285