Ondermandaat beschermd wonen Noord-Veluwe

Geldend van 21-08-2017 t/m 31-12-2017

Intitulé

Ondermandaat beschermd wonen Noord-Veluwe

De directeur publieke gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland,

gelet op:

  • a.

    de besluiten van de colleges van burgemeesters en wethouders van Elburg d.d. 20 januari 2015, Ermelo d.d.3 februari 2015, Harderwijk d.d. 15 januari 2015, Nunspeet d.d. 9 februari 2015, Oldebroek 15 februari 2015 en Putten d.d. januari 2015, waarin zij het Dagelijks Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland mandaat verlenen tot het nemen van alle noodzakelijke besluiten en handelingen in het kader van de verstrekking van een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang of beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

  • b.

    het besluit d.d. 14 januari 2015 van het Dagelijks Bestuur om ondermandaat te verlenen aan de algemeen directeur met betrekking tot de onder a. genoemde besluiten en handelingen, en ter zake van dit mandaat in te stemmen het met verlenen van ondermandaat;

overwegende, dat het in het belang van een vlotte afdoening van de onder a. genoemde besluiten en handelingen is om ondermandaat aan de verantwoordelijk manager te verlenen;

BESLUIT:

ondermandaat te verlenen aan de algemeen manager Algemene Gezondheidszorg met betrekking tot de onder a. genoemde besluiten en handelingen.

Apeldoorn, 23 februari 2015,

D.W. ten Brinke,

directeur publieke gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland

Ondertekening