Nadere regels subsidiabele kosten in het kader van het verstrekken van projectsubsidie 2017

Geldend van 10-08-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Nadere regels subsidiabele kosten in het kader van het verstrekken van projectsubsidie 2017
Citeertitel Regels subsidiabele kosten projectsubsidies
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp PB no. 67-2017
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Provinciewet
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Limburg/CVDR600894/CVDR600894_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-2017 Nieuwe regeling

25-07-2017

prb-2017-3539

PB no. 67-2017