Beleidsregels verlagen subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)

Geldend van 16-03-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Beleidsregels verlagen subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)
Citeertitel Besluit Beleidsregels verlagen subsidies POP
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. wet Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2018 01-01-2018 Wijzigingsregeling

06-03-2018

prb-2018-2008

PB no. 014-2018
09-08-2017 25-05-2016 16-03-2018 nieuwe regeling

18-07-2017

prb-2017-3525

PB no. 64-2017