Regeling vervallen per 20-07-2022

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Echt-Susteren 2017

Geldend van 10-08-2021 t/m 19-07-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Echt-Susteren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Echt-Susteren 2017
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Echt-Susteren 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-7225

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Algemene bestuursrecht
  2. wet Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-2021 20-07-2022 artikel 2:26, 2:50a, 2:65a, 6:1

07-07-2021

gmb-2021-268730

Onbekend.
19-12-2020 10-08-2021 artikel 2:73a

16-12-2020

gmb-2020-341145

Onbekend.
28-12-2018 19-12-2020 artikel 2:18, 2:25, 5:34, 6:1

13-12-2018

gmb-2018-281595

Onbekend.
17-10-2017 28-12-2018 afdeling 16, artikel 2:79, 2:80, 2:81, 2:82, 2:83

28-09-2017

gmb-2017-178483

Onbekend.
01-08-2017 17-10-2017 nieuwe regeling

13-07-2017

gmb-2017-133233

512069