Regeling vervallen per 02-11-2017

Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW Glastuinbouw waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa’s

Geldend van 01-08-2017 t/m 01-11-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW Glastuinbouw waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa’s
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu, financiën en economie
Eigen onderwerp subsidie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/CVDR602256/CVDR602256_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2017 02-11-2017 nieuwe regeling

18-07-2017

prb-2017-3237

2017002113