Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels rondom planschade (Verordening planschade Noord-Brabant)

Geldend van 21-07-2017 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels rondom planschade (Verordening planschade Noord-Brabant)
Citeertitel Verordening planschade Noord-Brabant
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6.1.3.3 van het Besluit ruimtelijke ordening
  2. artikel 143 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2017 01-01-2024 nieuwe regeling

09-06-2017

prb-2017-3234

4181919