Verordening van Provinciale Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidies Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017

Geldend van 01-10-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidies Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
Citeertitel Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2017 nieuwe regeling

05-07-2017

prb-2017-3124

K3053