Regeling vervallen per 31-12-2020

Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit

Geldend van 18-03-2019 t/m 30-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/CVDR600848/CVDR600848_1.html
  2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-01-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2019 31-12-2020 Wijziging

12-03-2019

prb-2019-1935

2019000676
01-07-2017 18-03-2019 Nieuwe regeling

04-04-2017

prb-2017-2842

2017000425