Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 2017

Geldend van 23-06-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 2017
Citeertitel Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Beleidsregels gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 2017
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994
  2. artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994
  3. artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  4. artikel 26 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  5. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  6. artikel 1 van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2017 Nieuwe regeling

11-05-2017

gmb-2017-106354

17INT01551