Regeling vervallen per 08-02-2022

Financiële verordening gemeente Enschede

Geldend van 20-06-2017 t/m 07-02-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financiële verordening gemeente Enschede
Citeertitel Financiële verordening gemeente Enschede
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-25580 exb-2017-28335 exb-2017-28336 exb-2017-28337 exb-2017-28338 exb-2017-28339 exb-2017-28340 exb-2017-28341 exb-2017-28342 exb-2017-28343 exb-2017-28344

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de financiële verordening gemeente Enschede 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2017 08-02-2022 Nieuwe regeling

12-06-2017

gmb-2017-103150

Onbekend.