Regeling vervallen per 07-06-2023

Deelverordening “Beleefbaar maken van Erfgoed

Geldend van 02-06-2017 t/m 06-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Deelverordening “Beleefbaar maken van Erfgoed
Citeertitel Deelverordening Beleefbaar maken van Erfgoed
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2017 07-06-2023 nieuwe regeling

23-05-2017

gmb-2017-92562

1420567