Regeling vervallen per 01-07-2023

Participatieverordening gemeente Barneveld

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Barneveld
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Participatieverordening gemeente Barneveld
Citeertitel Participatieverordening gemeente Barneveld
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet
  3. artikel 8, eerste lid, van de Participatiewet
  4. artikel 8a, eerste lid, van de Participatiewet
  5. artikel 8a, tweede lid, van de Participatiewet
  6. artikel 8b van de Participatiewet
  7. artikel 10b, vijfde lid, van de Participatiewet
  8. artikel 10b, zevende lid, van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-07-2023 artikel 26

09-11-2022

gmb-2022-522674

Onbekend.
23-11-2022 01-01-2022 01-01-2023 artikel 26

09-11-2022

gmb-2022-513326

2389
01-04-2022 23-11-2022 hoofdstuk 7

01-04-2022

gmb-2022-355605

1104140
01-07-2019 01-04-2022 Wijziging artt. 12, 12a, 13, 14, Toelichting

22-05-2019

gmb-2019-154906

1104140
02-06-2017 01-07-2019 Nieuwe regeling

24-05-2017

gmb-2017-91484

1039901