Regeling vervallen per 31-03-2018

Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg

Geldend van 04-12-2017 t/m 30-03-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg
Citeertitel Subsidieverordening POP3 Limburg
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp PB no. 108-2017
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2017 31-03-2018 Wijziging artt. 2.3.2; 2.3.7, zesde lid; 2.3.8

31-10-2017

prb-2017-5196

PB no. 108-2017
17-05-2017 04-12-2017 Nieuwe regeling

26-07-2016

prb-2017-2157

PB no. 30-2017