Regeling vervallen per 16-12-2020

Verordening van het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch houdende regels omtrent Drechtwerk (Verordening uitsluitend recht Drechtwerk groenonderhoud Biesbosch)

Geldend van 01-06-2017 t/m 15-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening van het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch houdende regels omtrent Drechtwerk (Verordening uitsluitend recht Drechtwerk groenonderhoud Biesbosch)
Citeertitel Verordening uitsluitend recht Drechtwerk groenonderhoud Biesbosch
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. https://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/634726764133792107.aspx

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2017 16-12-2020 nieuwe regeling

07-04-2017

prb-2017-1977

Onbekend.