Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Hellendoorn 2017

Geldend van 07-04-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Hellendoorn 2017
Citeertitel Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Hellendoorn 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Hellendoorn 2017
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  2. artikel 7 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  3. artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  4. artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  5. artikel 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  6. artikel 31 van de Invorderingswet 1990
  7. artikel 231 van de Gemeentewet
  8. artikel 237 van de Gemeentewet
  9. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2017 nieuwe regeling

28-03-2017

gmb-2017-55913

17INT00546