Regeling vervallen per 01-01-2024

Omgevingsverordening Limburg 2014

Geldend van 19-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Omgevingsverordening Limburg 2014
Citeertitel Omgevingsverordening Limburg 2014
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Wet natuurbescherming
  2. artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening
  3. artikel 1.2 van de Wet milieubeheer
  4. artikel 105, eerste lid, van de Provinciewet
  5. artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2023 01-01-2024 paragraaf 2.18, 2.19, artikel 2.4.1, 2.4.5, 2.11.1, 2.11.2, 2.17.2, 2.18.1, 2.18.2, 2.18.3, 2.19.1, 10.1.3, bijlage, toelichting

17-12-2022

prb-2023-564

G-22-037
20-10-2022 19-01-2023 pargraaf 2.15, 2.16, 2.17, artikel 2.4.2, 2.4.2a, 2.15.1, 2.15.2, 2.16.1, 2.17.1, 2.17.2, toelichting

30-09-2022

prb-2022-12418

G-22-025
22-10-2020 20-10-2022 Artikel 2.4.2, Toelichting

02-10-2020

prb-2020-7705

PB 079-2020
13-10-2020 22-10-2020 Kaart 4 en 6

05-10-2020

prb-2020-7268

PB 072-2020
26-09-2020 13-10-2020 artt. 4.1.5,; 4.2.2. t/m 4.2.5. Hst 4 toelichting

29-06-2020

prb-2020-6880

Onbekend.
27-11-2019 26-09-2020 Par. 2.14, art. 10.1.3 en kaart 1

22-11-2019

prb-2019-7717

PB 68-2019
31-08-2019 27-11-2019 Kaart 4 en 6

13-08-2019

prb-2019-5980

Onbekend.
22-01-2019 31-08-2019 Wijzing artt. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.11., Bijlage 1, 3, Toelichting

14-12-2018

prb-2019-383

PB 01-2019
04-09-2018 22-01-2019 Wijziging Kaart 4 en 6

21-08-2018

prb-2018-6485

PB no. 056-2018
07-03-2018 04-09-2018 Wijziging kaart 10, en toelichtingen onder Algemeen en 5.3

23-02-2018

prb-2018-1702

PB 012-2018
06-01-2018 07-03-2018 Wijziging Hoofdstukken 2, 10 en Bijlagen

15-12-2017

prb-2018-106

PB no. 126-2017
30-12-2017 06-01-2018 Wijziging Kaart 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, toelichting

15-12-2017

prb-2017-6173

PB no. 124-2017
22-12-2017 30-12-2017 Onbekend.

15-12-2017

prb-2017-6102

PB no. 125-2017
21-12-2017 22-12-2017 Wijziging art. 3.1.1, toelichting

15-12-2017

prb-2017-5989

PB no. 123-2017
13-12-2017 21-12-2017 Wijziging bijlage kaart 4 en 6

19-09-2017

prb-2017-5747

PB no. 122-2017
26-04-2017 13-12-2017 Wijziging hoofdstuk 3

31-03-2017

prb-2017-1845

PB no. 31-2017
01-01-2017 26-04-2017 Nieuwe regeling

16-12-2016

prb-2017-1365

Onbekend.