Instellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende gemeenschappelijke regeling voor recreatie in de provincie Fryslân (Gemeenschappelijke regeling Marrekrite)

Geldend van 23-03-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Instellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende gemeenschappelijke regeling voor recreatie in de provincie Fryslân (Gemeenschappelijke regeling Marrekrite)
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp algemeen, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2017 nieuwe regeling

14-03-2017

stcrt-2017-16768

Onbekend.