Incassoreglement gemeentelijke belastingen 2017

Geldend van 09-03-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Pijnacker-Nootdorp
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Incassoreglement gemeentelijke belastingen 2017
Citeertitel Incassoreglement 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp Belastingen, heffingen en retributies
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Gemw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het incassoreglement 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2017 01-01-2017 Nieuwe regeling

28-02-2017

gmb-2017-37396

17INT01663