Leidraad Invorderingen 2016 gemeente Pijnacker-Nootdorp

Geldend van 03-03-2017 t/m 15-03-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Pijnacker-Nootdorp
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Leidraad Invorderingen 2016 gemeente Pijnacker-Nootdorp
Citeertitel Leidraad Invordering 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Belastingen, heffingen en retributies.
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=4&titeldeel=4.3&artikel=4:81&z=2017-01-01&g=2017-01-01

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt per 25 februari de Leidraad Invordering 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2017 16-03-2021 Nieuwe regeling, vervangt een niet geconsolideerde regeling.

20-12-2016

gmb-2017-33524

16INT09275