Afvalstoffenverordening gemeente Hellendoorn 2017

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Afvalstoffenverordening gemeente Hellendoorn 2017
Citeertitel Afvalstoffenverordening gemeente Hellendoorn 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp invoering ja-ja sticker
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 10.23 Wm
  2. art. 10.24 MB
  3. art. 10.25 MB
  4. art. 10.26 MB
  5. art. 10.27 MB
  6. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022 wijziging artikel 1 en invoeging artikel 14a

21-09-2021

gmb-2021-342861

2021-019463
18-02-2017 01-07-2022 Nieuwe regeling

31-01-2017

gmb-2017-25889

16INT04156