Gemeenschappelijke regeling van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Zuidoost-Brabant en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regeling ter uitvoering taken op het gebied van omgevingsrecht (Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015)

Geldend van 08-02-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Zuidoost-Brabant en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regeling ter uitvoering taken op het gebied van omgevingsrecht (Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015)
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp omgeving, organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2017 nieuwe regeling

15-03-2016

stcrt-2017-7499

4061187