Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg houdende regels voor nadeelcompensatie Verordening Nadeelcompensatie Waterschap Limburg

Geldend van 05-01-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Limburg
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg houdende regels voor nadeelcompensatie Verordening Nadeelcompensatie Waterschap Limburg
Citeertitel Verordening Nadeelcompensatie Waterschap Limburg
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Gw
  2. wet Wschw
  3. wet Awb
  4. wet Ww

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening bestuurscompensatie Waterschap Roer en Overmaas en de Verordening bestuurscompensatie Waterschap Peel en Maasvallei.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2017 01-01-2017 nieuwe regeling

02-01-2017

wsb-2017-128

1603591