Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg houdende regels voor controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie Controleverordening Waterschap Limburg 2017

Geldend van 05-01-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Limburg
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg houdende regels voor controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie Controleverordening Waterschap Limburg 2017
Citeertitel Controleverordening Waterschap Limburg 2017
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 109 Wschw
  2. hfdst. 5 Waterschapsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Waterschap Peel en Maasvallei 2009 en de Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Waterschap Roer en Overmaas.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2017 01-01-2017 nieuwe regeling

02-01-2017

wsb-2017-122

1606086