Openstellingsbesluit paragraaf 3.3. Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg

Geldend van 27-04-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit paragraaf 3.3. Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 (POP3) Limburg
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp PB no. 036-2017
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Limburg/CVDR398001/CVDR398001_2.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Voor besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijven de bepalingen van het openstellingsbesluit paragraaf 3.3. Subsidieverordening Plattelandsontwikkelings-programma 2014–2020 (POP3) Limburg (Pb. 2016, nr. 7084) van kracht zoals die golden vóór deinwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2017 Wijziging

18-04-2017

prb-2017-1892

PB no. 036-2017
23-01-2017 27-04-2017 Nieuwe regeling

20-12-2016

prb-2016-7084

PB no. 155-2016