Verordening tot regeling van de financiële ondersteuning van fracties in Provinciale Staten van de provincie Groningen

Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening tot regeling van de financiële ondersteuning van fracties in Provinciale Staten van de provincie Groningen
Citeertitel Fractiekostenverordening 2016 provincie Groningen
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 33 PW
  2. artikel 143a van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2023 artikel 2

22-02-2023

prb-2023-2461

K48446
28-12-2016 01-04-2023 nieuwe regeling

14-12-2016

prb-2016-6954

4.l