Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening Onroerende zaakbelastingen Maastricht 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Onroerende zaakbelastingen Maastricht 2017
Citeertitel Verordening onroerende zaakbelastingen Maastricht 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 220 Gemw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervangt de Verordening onroerende zaakbelastingen Maastricht 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-01-2018 nieuwe regeling

13-12-2016

gmb-2016-184115

104-2016