Regeling vervallen per 01-01-2023

Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v.

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v.
Citeertitel
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Limburg/CVDR600894/CVDR600894_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-01-2023 wijzigingsregeling

02-02-2017

prb-2017-522

Onbekend.
01-01-2017 01-01-2017 subsidieverordening

16-12-2016

prb-2016-6930

PB no. 119