Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende kostentoedeling watersysteembeheer Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende kostentoedeling watersysteembeheer Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2017
Citeertitel Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2017
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2016-42544

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 120 Wschw
  2. art. 122 Wschw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-01-2022 nieuwe regeling

08-11-2016

wsb-2016-9971

Onbekend.