Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende zuiveringsheffing Verordening zuiveringsheffing waterschap Rijn en IJssel 2017

Geldend van 17-11-2016 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende zuiveringsheffing Verordening zuiveringsheffing waterschap Rijn en IJssel 2017
Citeertitel Verordening zuiveringsheffing waterschap Rijn en IJssel 2017
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 110 Wschw
  2. art. 113 Wschw
  3. hfdst. XVIIb Wschw
  4. hfdst. 6 Waterschapsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rijn en IJssel 2016.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2016 01-01-2018 nieuwe regeling

08-11-2016

wsb-2016-8983

Onbekend.