Algemene subsidieverordening Dordrecht

Geldend van 30-07-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Dordrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening Dordrecht
Citeertitel Algemene subsidieverordening Dordrecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 149 Gemw
  2. titel 4.2 Awb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-2016 01-07-2016 Nieuwe regeling

28-06-2016

gmb-2016-105032

MO/1624529