Algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Deventer houdende bepalingen met betrekking tot subsidie Algemene subsidieverordening Deventer

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Deventer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemeen verbindend voorschrift van de gemeenteraad van de gemeente Deventer houdende bepalingen met betrekking tot subsidie Algemene subsidieverordening Deventer
Citeertitel Algemene subsidieverordening Deventer
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Subsidieverordening Deventer, vastgesteld op 23 november 2011.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 nieuwe regeling

06-07-2016

gmb-2016-96053

2016-847