Toeristisch ontwikkelingsplan Hulst 2016 - 2020

Geldend van 23-06-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hulst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Toeristisch ontwikkelingsplan Hulst 2016 - 2020
Citeertitel Toeristisch ontwikkelingsplan Hulst 2016-2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2016-20111

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2015-4298.html
  2. http://www.liniebreedondernemen.nl/
  3. http://www.egtslinieland.eu/
  4. http://www.gemeentehulst.nl/Digitaal_Loket/Regelgeving_gemeentelijk/Beleid/Ruimtelijke_Ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit toerischtisch ontwikkelingsplan vervangt de beleidsnota Toerisme 2011-2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2016 Nieuwe regeling

09-06-2016

gmb-2016-78720

Onbekend.