Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Geldend van 27-05-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Deventer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Sallcon
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 1 WGR

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-2016 nieuwe regeling

14-04-2016

stcrt-2016-27600

Onbekend.