Beleidsregels taaleis Participatiewet gemeente Hellendoorn 2016

Geldend van 14-04-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels taaleis Participatiewet gemeente Hellendoorn 2016
Citeertitel Beleidsregels Wet taaleis Participatiewet gemeente Hellendoorn 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 4:81 Awb
  2. art. 18b WWB

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2016 nieuwe regeling

29-03-2016

gmb-2016-45714

16INT00821