Vaststelling formulier 'principeverzoek evenementenvergunning'

Geldend van 16-11-2007 t/m heden

Intitulé

Vaststelling formulier 'principeverzoek evenementenvergunning

De burgemeester van Westland;

gelezen artikel 2.2.2b van de APV Westland 2007;

besluit:

vast te stellen het formulier dat dient te worden gebruikt voor een principeverzoek op grond van voornoemd artikel, overeenkomstig het in de bijlage bij dit besluit opgenomen formulier.

Ondertekening

Aldus besloten op 17 september 2007.
De burgemeester - J. van der Tak