Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Bernheze 2006

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Bernheze 2006
Citeertitel Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Bernheze 2006
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Bernheze 2006
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006 nieuwe regeling

22-12-2005

De Bernhezer, 28-12-2006

Onbekend