Regeling vervallen per 01-01-2015

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente westvoorne 2008

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Westvoorne
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente westvoorne 2008
Citeertitel Verordening huisvesting onderwijs
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp huisvestingsvoorzieningen onderwijs
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op het primair onderwijs, artikel 102 en Wet op de expertisecentra, artikel 100

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009 01-01-2015 Onbekend

16-12-2008

Westvoornse Courant

Onbekend