Regeling vervallen per 01-07-2021

Gemeenschappelijke regeling ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Geldend van 23-12-2009 t/m 30-06-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ambulancevervoer 2002

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Betreft 2e wijziging gemeenschappelijke regeling

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2009 01-07-2021 Wijziging art. 9

13-10-2010

Infopagina 17-11-2010

College 13-10-2010/Raad 2009/86